baner_rped2018_www03.jpg

 

 

Program konferencji

 

do pobrania >> program konferencji w formacie pdf

 

 

Program ramowy konferencji

 

Dom Architekta SARP
24-120 Kazimierz Dolny, Rynek 20

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

Czwartek, 5 kwietnia 2018

 

15.30 Kawa na powitanie

16.00 - 16.15 Otwarcie Konferencji

16.15 - 19.15 Obrady naukowe: sesja naukowa, forum Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii

Wystawa firm medycznych

19.30 Kolacja w Domu Architekta SARP

 

Piątek, 6 kwietnia 2018

 

9.00 - 18.55 Obrady naukowe: sesje naukowe, sesje przypadków i doniesień oryginalnych, sesje satelitarne

W przerwach kawa, herbata i lunch; wystawa firm medycznych

19.00 Kolacja w Domu Architekta SARP

 

Sobota, 7 kwietnia 2018

 

9.00 - 13.00 Obrady naukowe: sesja obrazowa, sesja doniesień oryginalnych

W przerwie obrad kawa i herbata; wystawa firm medycznych

13.00 Zakończenie konferencji