baner_rped2018_www03.jpg

 

 

Organizator Naukowy Konferencji

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

przy merytorycznym wsparciu

Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Konferencja organizowana pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Komitet Naukowy

Przewodniczące

Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz
Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (Lublin)
Dr n. med. Piotr Gietka (Warszawa)
Dr hab. n. med. Joanna Lipińska (Łódź)
Dr hab. n. med. Anna Górska (Białystok)
Dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan (Lublin)
Dr hab. n. med. Henryka Mazur-Zielińska (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber (Kraków)

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk    
    
Wiceprzewodniczące

Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz
Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

Sekretarz

Dr n. med. Jacek Postępski

Członkowie

Dr n. med. Edyta Olesińska
Lek. med. Aleksandra Rybkowska
Lek. med. Maria Tomaszek

 

Biuro Organizacyjne

Skolamed_adres_2017_Medtech.png